vendredi 15 novembre 2013

ブローニー賛歌

階調の67、解像度の645なんて云われた時代があったそうで。何となくですが分かる気が。

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire